Diagnodent Pen – na zubní kazy

Přístroj slouží k diagnostice zubních kazů. Je velmi citlivý a
dokáže identifikovat kaz už ve velmi raném stádiu. Laser proniká zubní tkání, lékař získává pomocí senzoru informace o vzniklém kazu nebo o jeho počátečním stádiu.

Míru poškození ukazuje číslo na displeji, podle kterého zubní lékař zjistí rozsah a hloubku kazu. Tato vyšetřovací zubní metoda je zcela bezbolestná a lze ji použít na jakýkoliv zub, dokonce i v me­zizubních prostorech.

Přístroj je také používán pro preventivní péči, protože do­káže identifikovat zubní kazy ve fázi, kdy ještě není nutné vrtat zub.