Stomatologický slovník

prohlaseni

eva.kucerova@cgm.com

Stomatologický slovník: Pojmy a výrazy pro zubní lékařství

Stomatologický slovník Vám poskytne vysvětlení nejdůležitějších výrazů, které používá zubní lékařství. Výrazy jsou uvedeny v abecedním pořadí.
A – jako analgosedace

alveolární kost – výběžky dolní a horní čelisti v nichž jsou upevněny zuby
amalgám – studená slitina stříbra, rtuti, cínu a mědi, která se v tvárném stavu vkládá do zubní dutiny
amalgámová korunka – amalgámová výplň při rozsáhlém poškození zubu
analgosedace – metoda sloužící k anestezi pacienta v přítomnosti anesteziologa při bolestivých a komplikovaných zákrocích prováděných zubním lékařem
artikulární výběžek – součást kosti dolní čelisti, která tvoří čelistní kloub

B – jako bělení zubů

bělení zubů – metoda sloužící k vybělení viditelných částí zubů, aplikuje se ordinační nebo domácí bělení zubů

C

celoplášťová korunka – kovový plášť dotvářející zbylé části zubu do anatomického tvaru

Č

částečná snímatelná protéza – vyjímatelná protéza nahrazující ztracené zuby, v ústech drží na zbývajících zubech
čelistní dutina – dutina v kosti horní čelisti umístěná pod očnicí
čelistní chirurgie – stomatologický obor

D

dentální nit – prostředek k čištění mezizubních prostor
dentin – základní stavební prvek zubu je tvrdý asi jako kost
dentální hygiena – profesionální čištění zubů
dlaha – prostředek k znehybnění zubů nebo čelistí
dren – proužek, který se vkládá do incizní rány, umožňuje výtok hromadících se tekutin (krev, hnis)

E – jako estetická stomatologie

endodoncie – obor stomatologie zabývající se ošetřením kořenových kanálků
endodontické ošetření – ošetření a zaplnění kořenového kanálku zubu
estetická stomatologie – obor stomatologie zaměřující se estetický vzhled zubů
estetická výplň – výplň, která není na zubu patrná
extrakce – vytržení zubu z alveolární kosti
extrakční kleště – nástroj sloužící k vytržení zubů
extraorální incize – náročný zákrok provedený zevně přes kůži, obvykle v celkové anestezii

F – jako fixní můstek

fasetová korunka – kovová korunka, na viditelných místech je plášť korunky zakryt estetickým materiálem v barvě zubu
fixní můstek – protéza nahrazující ztracené zuby, která je pevně nacementovaná na zbývající zuby upravené preparací

G

gingiva – dáseň bezprostředně okolo zubů

H

hemostatikum – chemická látka sloužící k zastavení krvácení

I

implantát – viz zubní implantát
incize – rozříznutí tkání nad hnisavým ložiskem za účelem vypuštění nahromaděného hnisu
intraorální incize – rozříznutí hnisem vyklenuté sliznice v ústech, místně znecitlivělá

K – jako korunka

komplikovaná extrakce – vytržení zubu nebo kořene při současném uvolnění měkkých tkání a kosti v okolí zubu
kompozitní materiál – materiál v barvě zubu, v plastickém stavu se vkládá do zubu, tuhne samovolně nebo po osvícení intenzivním světlem
konzervační stomatologie – obor, který opravuje poškození zubů pomocí různých výplňových materiálů
korunka – část zubu, která vyčnívá do dutiny ústní nebo náhrada přirozené korunky
kořen – část zubu nacházející se v kosti čelisti, podle druhu má zub 1 až 3 kořeny
kořenová nástavba – kovový čep fixovaný do kořene zubu, využití samotných kořenů zubů k protetice
kořenová výplň – hmota vyplňující po konzervačním ošetření kořenový kanálek
kyreta – nástroj k odstraňování zubního kamene

M

mandibula – dolní čelist
maxilla – horní čelist
měkký zubní povlak – vrstva mikrobů a jejich produktů na povrchu zubů, hlavní příčina zánětů dásní
metalokeramická korunka – estetická náhrada zubu z kovu krytého vrstvou keramické hmoty
mezičelistní fixace – typ dlahy, znemožňuje vzájemný pohyb čelistí
mezizubní kartáček – prostředek ústní hygieny sloužící k čištění mezizubních prostor
mezizubní papila – dáseň v mezizubních prostorech

O – jako ortodoncie

obličejový skelet – kostra obličeje
opalescence – jedna z metod sloužících k vybělení viditelných částí zubů
oroantrální komunikace – otevření čelistní dutiny při extrakci zadních horních zubů
oronasální komunikace – otevření nosní dutiny při extrakci předních horních zubů
ortodoncie – obor zabývající se léčbou vrozených i získaných poruch postavení zubů a čelistí
ortodontická vada – chybné postavení zubu, skupin zubů, nebo čelistí navzájem
otisk – výsledek otisku zubů do otiskovací hmoty
otiskovací hmota – materiál k provedení otisku zubů
otiskovací lžíce – kovová nebo plastová lžíce, kterou se pomocí otiskovací hmoty provádí otisk zubů v ústech

P – jako paradentóza

páka – extrakční nástroj sloužící k uvolnění měkkých tkání před vytažením zubu nebo k vytažení zubu páčením
paradentóza – viz parodontitida
parodontitida – pokročilý zánět dásní postihující kost dásňového výběžku, příznakem je krvácení dásní a pohyblivost zubů
parodontologie – obor stomatologie zabývající se onemocněním, které se jmenuje paradentóza (parodontóza)
pedostomatologie – obor stomatologie zabývající se ošetřováním dětského chrupu
periodoncium – závěsný aparát zubu, za který je zub upevněn v kosti
periodontitida – zánět v periodontální štěrbině a okolí kořene zubu
periostitida – zánět kosti v bezprostřední blízkosti poškozeného (vytrženého) zubu
preparace – změna tvaru zubu pomocí vrtání a broušení
protetika nebo protetická stomatologie – obor zabývající se náhradou ztracených zubů a tvrdých zubních tkání nad rámec konzervační stomatologie
pryskyřičná korunka – provizorní estetická náhrada zubu z pryskyřice
pulpa – zubní dřeň
pulpitida – zánět zubní dřeně

S – jako sklovina

skloionomerní cement – estetický výplňový materiál, chemicky se váže k tvrdým zubním tkáním
sklovina – zubní sklovina je vrchní a nejtvrdší zubní tkáň na korunce zubu
stomatochirurgie – obor stomatologie zabývající se chirurgickými výkony v oblasti hlavy související s dutinou ústní
sutura – steh

T

temporomandibulární kloub – kloub spojující dolní čelist s lebkou, hmatný před uchem
totální protéza – náhrada zubů v bezzubé čelisti

Ú – jako ústní hygiena

ústní hygiena – soubor metod k odstraňování měkkého zubního povlaku, profesionálnímu čištění zubů říkáme dentální hygiena

Z – jako zubní implantáty

zubní cement – kryje povrch kořene, který je ukryt v kosti
zubní dřeň – živá tkáň uvnitř zubu obsahující cévy a nervy
zubní implantáty – zubní implantát je titanový váleček, který se v místě chybějících zubů zašroubuje do předvrtané kosti
zubní kaz – poškození tvrdých zubních tkání způsobené měkkým zubním povlakem

Akceptujeme kreditní karty