CAD Systém

Systém CEREC AC je moderní technologie pro zhotovování zubních náhrad, kterou naše Dentální klinika úspěšně využívá v rámci komplexní stomatologické péče. Vyznačuje se maximální přesností s vysokým estetickým účinkem. Pacientům naší kliniky nabízí pohodlné řešení zubních náhrad, které je zároveň velmi efektivní z důvodu úspory času.

Zhotovení zubní náhrady a kompletní ošetření během jedné návštěvy

Hlavní výhodou systému CEREC AC totiž je, že ke zhotovení zubní náhrady stačí pouze jedna návštěva zubního lékaře. Pacient tak odchází již po jedné návštěvě komplexně ošetřen, a s novou zubní náhradou v ústech. Nemusí tedy opakovaně docházet kvůli různým provizorním náhradám apod. V tomto směru je proto technologie CEREC AC naprosto přelomová.

Celý systém se skládá ze snímací kamery, počítačového 3D softwaru a frézy. Technologie umožňuje pacientovi předem vizualizovat finální podobu zubní náhrady a zajišťuje okamžitou kontrolu i případnou korekci. Zároveň dává pacientovi možnost, vidět na vlastní oči celý průběh zhotovení jeho zubní náhrady.


Nejvyšší estetické i funkční požadavky

Až doposud bylo k výrobě korunek, můstků a dalších zubních náhrad nutné používat otiskovací hmoty. Nyní je otisk zaznamenán pomocí snímací kamery – digitálního scanneru s nesrovnatelně vyšší přesností, než v případě otiskovacích hmot.

Pacient také není vystaven nepříjemné proceduře otisku, a na rozdíl od otiskovacích hmot digitální scanner nevyvolává u citlivých pacientů dávicí reflex.

Po naskenování ústní dutiny je pomocí 3D software zpracován návrh zubní náhrady, tzn. například zubní korunky, nebo zubního můstku. Fréza na základě 3D zpracování samostatně vyfrézuje potřebné tvary s přesností na 20 mikronů. Frézování jedné korunky trvá jen několik málo minut. Poté je možné zubní náhradu individuálně dobarvit tak, aby byla k nerozeznání od ostatních zubů pacientova chrupu.

Zajímá vás, jak CAD systém CEREC funguje?

Na následující instruktážních videích se na vlastní oči můžete přesvědčit, proč patří CAD systém Cerec k nejmodernějším technologiím stomatologické péče. Videa v jednotlivých bodech popisují kompletní postup práce, od prvního skenování až po finální zubní náhradu. Celý proces je kontrolován počítačem, čímž je zaručena absolutní přesnost a perfektní vzhled zubní náhrady.